Til helvede med banden

Forældres fortælling om at have børn der færdes i et bandemiljø

Udkommer i sensommeren 2022

Hvordan tænker og handler forældre, når de opdager, at deres barn er på vej ind i et bandemiljø? Hvilke tegn og hvilken anderledes adfærd gør forældrene opmærksomme på, at der er noget galt? Og hvordan bliver forældrene mødt, når de søger hjælp hos skole, politi og socialforvaltning?

I denne bog fortæller forældre til bandemedlemmer om deres erfaringer. Forældrene har her fået en stemme for at gøre samfundet klogere på, hvordan udfordringerne ser ud fra forældrenes side. Den indsigt, som forældrene bidrager med bliver ofte overset i både forskning og i praksis.

Formålet med bogen er at klæde fagfolk på, så vi kan blive bedre til at samarbejde med forældrene. Det er nemlig ikke en selvfølge, at forældrene bliver opfattet som en medspiller eller som en ressource med vigtig viden.

Bogen handler også om, hvor tabubelagt det er at have et barn, som er banderelateret, og hvordan forældre kan føle sig stemplet, for helt ærligt kan man fortælle sin kollega eller om sit barns udfordringer uden at blive stemplet som dårlige forældre? Tør man som forældre overhovedet tale åbent med nogen om det?

Hold øje med ‘Til helvede med banden’ – bogen udkommer i sensommeren 2022.