Om os

Pia Offenberg

Jeg har hentet min viden og tilegnet mig mine kompetencer fra mere end 30 år i arbejdet med mennesker i udsatte positioner.

Uddannelsesbaggrund

Cand.soc i socialt arbejde fra Aalborg Universitet i København

Pædagogisk Diplomuddannelse i vejledning og supervision fra CVU København og Nordsjælland

Pædagog fra Hovedstadens Pædagogseminarium

Brit Rendtorff

Jeg har hentet min viden og tilegnet mig mine kompetencer fra mere end 30 år i arbejdet med børn, unge og familier.

Uddannelsesbaggrund

Cand.pæd.soc fra Aarhus Universitet i Emdrup

Pædagogisk Diplomuddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling fra KLEO.

Socialpædagog Københavns Socialpædagogiske Seminarium

Følg os på vores sociale medier