Forfatter virksomhed

Kvinders fortællinger om at leve i parforhold hvor social kontrol er dominerende

Hvordan navigerer man i et parforhold, hvor ens partner kontrollerer ens færden?

Det fortæller kvinderne, Louise, Sara, Mette, Tahiya, Nadia og Lykke om i denne bog, hvor vi skildrer deres egne oplevelser.

Bogen bygger på biografiske fortællinger, fortalt af kvinderne selv. Kvindernes oplevelser giver læseren et sjældent indblik i en verden, som vi ellers ikke har adgang til. Social kontrol kommer til udtryk på mange forskellige måder, i alle kulturer og samfundslag. Kvinderne fortæller om fysisk og psykisk vold som en del af den sociale kontrol, de fortæller også, hvilke konsekvenser det har haft for deres børn. 

Bogen viser både hvor kvinderne er blevet hjulpet, men også hvor de er blevet svigtet. I alt for mange tilfælde har myndigheder, skoler og daginstitutioner ikke opdaget, hvor alvorlig en situation, kvinderne stod i og hvor store skader det har givet børnene. Efter hver af de personlige historier – fortalt af kvinderne – har bogen en række faglige nedslag, hvor de udfordringer, som netop denne kvindes historie indeholder, såsom ”vrede og vold i nære relationer”, ”kommunikation og kønsroller”, ”anerkendelse og psykisk vold”, ”familiens betydning og fysisk vold”, ”frihed” og ”kommunikation” diskuteres. I de faglige nedslag gives en beskrivelse af hvordan de forskellige fænomener skal forstås og hvordan de påvirker kvinder. Ligeledes beskrives hvordan fagfolk, så som pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere og politiet generelt kan blive bedre til at opdage, at kvinder er udsat for social kontrol, samt hjælpe disse kvinder og børn ud af den fastlåste situation, de er i endt i som resultat af dette.

”Gid du var død” er både en gribende beretning om seks kvindeskæbner og en lærebog med konkrete anvisninger på, hvordan vi som samfund bedst kan hjælpe.

Formålet med bogen er at gøre op med forforståelsen om, at social kontrol kun forekommer i bestemte sociale klasser eller kulturer, samt skabe opmærksomhed på den hjælp kvinderne udtrykker at have brug for.      

Målgruppe:
Bogen henvender sig til fagfolk og studerende indenfor socialt arbejde samt alle skønlitterært interesserede, som ønsker mere viden om kvinders oplevelser af at leve i parforhold hvor social kontrol er dominerende.  

Pia Offenberg & Brit Rendtorff, 2020

Undervisningsmateriale

(under udarbejdelse)

Meget uddannelsesmateriale kan opleves at være forældet nærmest før det bliver udgivet. Vi tænker ikke at teorier og metoder nødvendigvis forældes, men istedet, at tiden til at sætte sig ind i og anvende dem ikke prioriteres.

Vi har sikret at kursister med adgang til vores onlinemateriale altid kan være opdateret.

Hvis der ønskes et særligt tilrettelagt forløb, kontakt os på

kontakt@offenberg-rendtorff.dk

Konsulentydelser

For at sikre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser opdaterede viden om hvordan man med fordel kan anvende teoretisk funderet metoder i praksis, kan underviningsstedet eller arbejdspladsen booke os til undervisning, sparring, oplæg og debaterende foredrag.

Kontakt os på kontakt@offenberg-rendtorff.dk

“Der er ingen tvivl om, at disse narrativer kan være med til at forbedre læringen for politifolk"

Kontakt os

Du er meget velkommen til at skrive til os ved spørgsmål. Du kan også benytte kontaktformularen her, så vender vil tilbage til dig hurtigst muligt.

Email
kontakt@offenberg-rendtorff.dk

Phone
26 71 74 38 / 29 40 71 16